İstanbul'u ilk kim keşfetti? Bugünkü İstanbul'un temelleri MÖ 7. yüzyılda atılmıştır. "Byzantion" şehri Megaralılar tarafından MÖ 667'de tarihi yarımadanın doğusunda, Sarayburnu civarında kurulmuştur. Byzantion uzun süre şehir devlet yapısı göstermiştir.

29 Mayıs 1453'te İstanbul’u değil Konstantini fethettik devirde kimse İstanbul ismini kimse bilmiyordu! Sultan 2.Mehmet ömründe İstanbul ismini hiç duymadı! Üstelik 2.Mehmet Konstantin isminin ola ki Türkler değiştirmeye kalkar kaygısıyla ferman yayınlayarak Konstantin isminin sonsuza kadar değiştirilmesine karşı kapıları kapatmıştır, Konstantini kendisinden önce Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet de kuşatmış ancak alamamıştır,

KONSTANTİNİN ALINIŞI,

Konstantin kuşatılmış ancak bir türlü alınamıyor, çok sayıda asker kayıpları verilmektedir.Son çare olarak, Vezir Çandarlı Halil paşanın gemileri karadan yürütülerek Haliçe indirilmesi fikrinin Sultan 2.Mehmedin tüm karşı çıkmalarına karşın uygulamaya başlamıştır,Konstantini ele geçirmenin başka yolu yoktur,Çandarlı Halil paşanın bu dahiyane fikri sonuç vermiş Konstantin alınmıştır 29 Mayıs 1453,

Ancak, Sultan 2.Mehmet ÇANDARLI Halil paşanın bu zaferini hiç bir zaman hazmedemedi, için içini yemektedir! Kayınpederi Rum devşirme Zağnos paşa ile birlikte Çandarlı Halil paşaya çirkin bir iftira atarak yaka paça zindana attırdılar ve sonrada acımasızca boğdurarak öldürdüler!

Günümüzde bile bu gerçek gizlenmektedir!

Sözün kısası biz Türkler 1453 te İstanbul’u değil Konstantini ALDIK!

Konstantin ismi nereden gelir? Konstantin Roma imparatorunun ismidir, Yıl 337,Hun imparatorluğunun yıkılmasıyla Romalılar bugünkü ismiyle İstanbul’u işgal Eder. Roma orduları komutanı Konstantin şehre kendi adı verir,  Hıristiyanlığa ihtida eden ilk imparator olmasıyla namı bilinen Roma İmparatoru Constantinus, 330 yılı dolaylarında kendi adını kentin adına koyarak şehri Constantinopolis olarak anmaya başlamıştı

 Bizans döneminde kullanılan adıyla Konstantinopolis; 1453'te Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra Kostantiniyye, Dersaadet, İstanbul gibi değişik adlarla anılmıştır. Bunlardan resmî amaçlarla en çok kullanılanı Kostantiniyye'dir.

NEREDEN NEREYE

337 Yılında verilen Konstantin ismi 1923 yılında Ankara’daki Mustafa Kemal TBMM'den çıkardığı yasayla bu şehrin adını İSTANBUL olarak değiştirmiş! 6 Ekim 1923 tarihinde Türk ordusu İSTANBULA girmiştir!

1923'te Ankara'nın yeni Türkiye Devleti'nin başkenti ilan edilmesiyle, MS 330'dan beri sürdürdüğü yaklaşık 1600 yıllık başkentlik özelliğini kaybetmiştir.

Faydalanılan Kaynak; Topkapı Devlet Arşivi