Bugün bu antik şehirlerin bir kısmı Söke İlçesinin coğrafyasının içinde olmasın rağmen günümüzde turizm olarak Didim’le anılmaktadır. Onun içindir ki “Didim Antik Şehirler” diye ifade ediyoruz.

ANTİK KENT NEDİR? İlkçağlardan itibaren günümüze kadar ulaşabilmiş binlerce yıllık kent özelliklerine sahip, tarihi kültürel kalıntılara genel olarak "Antik kent" denilmektedir.

DİDİM ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Devre (MÖ 8000) uzanır. MÖ 16. yüzyılda Miken, Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür. Didim'in eski adı nedir? Eski ismi “Yenihisar” olan ilçe, yöre halkının isteğine uyularak 9 NİSAN 1997 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararla Didim olarak değiştirilmiştir. Apollon Tapınağı Artemis'in ikiz kardeşi Apollon adına, Brankhid kahinleri için yapılmıştır. Aydın iline bağlı olan Didim, Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden biridir. Aydın merkezine 123 km uzaklıkta bulunur. 1991 senesinde ilçe olmuştur.

MİLET ANTİK ŞEHİR

Milet Anadolu'nun batısında, Ege bölgesinde Büyük Menderes Nehrinin hemen ağzına yakın deniz kıyısında bir antik liman şehridir. Antik temellerin Neolitik dönem izlerine işaret ettiği bölge olarak bilinen Milet antik şehir, Milet'te ilk yerleşimin M.Ö. 2000 ortalarından başlamak üzere Myken kolonisi varlığı ile görüldüğü bilinmektedir. Milet, Atina Kralı Kodros'un oğlu Nekus önderliğindeki İonialılar tarafından tekrar kurulmuştur.

Milet Antik Kenti, tarihte bilinen ünlü adı ile Miletos, derin bir tarihi geçmişe sahip olup Miletos'un Arkaik devirde denizcilikle çok büyük parlama yaşadığı birçok tarihi kaynakta açıkça belirtilmektedir. Tarih boyunca meydana gelen hava koşullarından oldukça etkilenen kentin, Ege'deki suların yükselmesi, Büyük Menderes nehri ağzının pek çok kez değişmesi ve toprakların alüvyonlar ile dolması neticesinde Ege Denizi ile olan irtibatının kesildiği bilinmektedir. Günümüzde denizden bir hayli içeride kalan kent, önemli bir bilim ve felsefe merkezidir.

PRİENE, Samsun Dağı’nın güney yamacında, Söke ilçesinin 15 km güneybatısına kurulmuş önemli antik kentlerden biridir. 370 m. yükseklikte sarp bir kaya üzerine kurulması saldırılara karşı koymada avantaj sağlamıştır. Ayrıca yüksek bir yerde olması kentin farklı yönlerden de görülebilmesine imkan sağlamaktadır. MİLETOS gibi Ion Birliğinin bir üyesi olduğu kabul edilen PRİENE hakkındaki ilk bilgilere ise M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında antik kaynaklarda rastlanmaktadır. Kentin en önemli yapıları arasında DEMETER TAPINAĞI, ATHENA TAPINAĞI, TİYATRO, AGORA, ZEUS TAPINAĞI,  BOULEUTERİON, YUKARI GYMNASİON, AŞAĞI GYMNASİON, MISIR TAPINAĞI, BÜYÜK İSKENDER’İN EVİ, BİZANS KLİSESİ, NEKROPOL ve konut alanları sayılabilir. 5000 kişilik kapasiteye sahip tiyatro M.Ö. 350 yılında inşa edilmiştir. Tanrıça Athena için kentin en hakim yerine yapılan tapınağın önünde Athena’nın altın ve fildişinden yapılan heykeli yer almaktaydı. Tapınak sunağının günümüzde yalnız bir bölümü ayaktadır.

ESKİ DOĞANBEY KÖYÜ

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı tarihi Priene kenti ile Güllübahçe yolunun ilerisinde, Tuzburgaz ve Atburgaz köylerinin hemen ardındaki son yerleşim yeri Rumların eskiden Domaçya (Domatia) dediği Doğanbey Köyü.

Sırtını MYKALE Dağları'na (Dilek Dağları) yaslamış olan  ve Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir köydür.  1924'deki değişimden sonra buraya Türkler yerleştirilmiş. Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar geç Osmanlı Dönemi mimari özelliklerini yansıtırlar. Köy geçmişte mübadele sonucu yerleşen köylüler tarafından terk edildiğinden evleri satın alan kişiler aslına uygun restore etmektedir. Özellikle mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değerdir. Rumca odalar anlamına gelen "Domatia" ismiyle kurulan köy zaman içinde "Doğanbey" ismini almıştır.

KARİNA

Terkedildiği için hüzünlü gün batımıyla muhteşem KARİNA bahsetmeden geçmek mümkün değil.

Karina, Ege’de Dil Gölü, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde, Dilek Dağı'nın güneyinde kalan toplam 24 kilometrekarelik alana sahip bir göl. Büyük Menderes nehrinin denize ulaşma mücadelesi sırasında oluşturduğu kordonla denizi bölmesi sonucu meydana gelmiş lagün sınıfından bir göl olan Dil Gölü'nün eski ismi KARİNA. Türkiye'nin önemli kuş alanları içinde bulunan Büyük Menderes Deltası'nda yer alan Dil Gölü, bir kuş gölü olarak biliniyor. Tepeli pelikan, flamingo, cüce karabatak ve daha birçok kuş türüne bu gölde rastlamak mümkün.