Arslanlar Kendi Tarihini Yazmadığı Sürece, Avcıların Hikayelerine İnanmak Zorundadır.

 ÇANAKKALE, Gezmekle doyulmayan ve bir milletin yokluklar içerisinde dünyayı yenenlere karşı ölüm kalım mücadelesi verdiklerinin belgelendiği yerdir.

ÇANAKKALE. Her karesi buram buram tarih kokan coğrafya da Türk şuurunun şahlandığı yerdir.

ÇANAKKALE. Alman emperyalizmin Türk Milletini nasıl tuzağa düşürdüğü ve sömürdüğü yerdir.

ÇANAKKALE. Türkiye Cumhuriyeti’nin Devleti’nin önsözünün yazıldığı yerdir.

ÇANAKKALE. Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin ateşlendiği yerdir

ÇANAKKALE. Kısacası gerçeklerle, efsanelerin harmanlandığı ve her karesinde bir hikâye barındıran bu coğrafya bir destanın yazıldığı yerdir.

ÇANAKKALE. Her Türk genci mutlaka ama mutlaka bu coğrafyayı rehber öncülüğünde gezmelidir.

Rreee

ÇANAKKALE SAVAŞI

Çanakkale Savaşı, dünya tarihine geçmiş ve aynı zamanda dünya devletlerinin askeri okullarında anlatılan beş büyük çıkarma savaşlarından birisidir.

 1- 1905’de Rus Çarlığınca Kore’de başlatılan Japonya çıkarması.

 2- 1915’de Fransa ve İngiltere’nin Osmanlı topraklarında yaptıkları Çanakkale Çıkarması

3- 1941 Japonların ABD’nin Hawai’de ki Pearl Harbor limanına yaptığı hava hücumu

4- 1944 Müttefiklerin Almanlara karşı Fransa’nın Normandiya sahillerine yaptığı çıkarma

5- 1950 Birleşmiş Milletlerin Kore’ye yaptığı çıkarma)

 

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı  içinde gerçekleşmiş bir muharebedir. I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında yapılan Çanakkale Savaşı, Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşmiştir ve Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri çarpışmıştır. Gelibolu Yarımadası’nın konumu itibarıyla savaş karada ve denizde sürdürülmüştür. İtilaf Devletleri Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul üzerinde bazı amaçlara sahipti. Bu amaçlar boğazların denetimini ele geçirmek ve bu şekilde Rusya ile sağlıklı bir ticaret yapmaktır. Ayrıca Almanya müttefiki olan Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakarak savaşı kazanmak istemektedirler. Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak Çanakkale Boğazı’na giren İngiliz savaş gemileri 18 Mart 1915’te Nusret mayın gemisi aracılı ile döşenen mayınlara çarparak denize gömülmüştür.

 Mustafa Kemal Atatürk savaşın ANAFARTALAR, CONKBAYIRI, KİLİTBAHİR ve Arıburnu cephelerinde düşmanı yenmek için askerin her şeyi ortaya koymasını emretmiş ve “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.” demiştir. Tüm çabaların sonucunda düşmanı yenen Mustafa Kemal çok önemli başarılar elde etmiştir. Tüm bu saldırılarda başarısız olan İtilaf Devletleri geri çekilmiştir ve iki tarafta da büyük kayıplar verilmiştir.

 

 

D D D-1

 

E E E E-2

 

ÇANAKKALE SAVAŞI ŞEHİT VE ZAYİATLARI

Şehit Terimi

Şehit kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup; kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse anlamına gelir. Din veya inanç uğrunda ölünmesine “şehâdet” adı verilir. Dünya genelindeki birçok dinde şehit ve şehâdet kavramına rastlanmamaktadır. Türkçe’de şehit kavramı zamanla dini anlam ile birlikte vatanını veya milletini müdafaa yolunda ölen herkes için kullanılır hale gelmiştir.

Zayiat Terimi

Zayiat terimi kelime anlamına bakıldığında “yitik, kayıp” anlamı taşımaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından da aynı anlamla belirtilmiştir. Savaş söz konusu olduğunda ise daha kapsamlı bir anlam kazanır. Ordu zayiatı olarak kabul edilenler, her ne şekilde olursa olsun savaş dışı kalanlar olarak kabul edilir. Savaşta yaşamını yitirenler, kaybolanlar, esir düşenler, ağır veya hafif yaralılar ve hatta savaştan kaçanlar bile zayiat olarak kabul edilmiştir. Savaşta yaşamını yitirenler zayiat kavramı içerisinde alsa da, zayiat demek ölü demek değildir.

 

Osmanlının Çanakkale Savaşı Asker Kayıpları

 Şehit Sayısı: …………59.408

Hastane Kayıpları:…. 21.000

Kayıp ve Esirler: ……11.000

Hasta veya Savaş Dışı Kalanlar: 64.000

Yaralılar: …………….97.000

TOPLAM: 252.408


 

2.Birleşik Krallık ………73.485

3.Fransa Krallığı ……..27.000

6.Hindistan ……………4.779 

4.Avustralya …. ……..27.594

5.Yeni Zelanda …. ……7.247

Müttefik toplamı ……141.109