Ya­rı­nın bağ­rın­dan Çı­ka­cak
Bu­gün­kü günün
Bu­gün­se an­ti-tez­dir Dünün
Dün ya­nım­day­dın
Bu­gün­se yok­sun
Daha dün grev ça­dı­rın­da gör­dün
Yol­dan ge­çer­ken
Dol­muş kuy­ru­ğu­na Gir­din
Belki ar­dın­da tür­kü­ler Söy­ler­sin dedim
Gurur duy­dum
Ki­tap­lar­da oku­muş­tum seni
Gel sende kabul et Bunu
DÜŞÜN iyi düşün.