Türkiye bulunduğu sınırlar içerisinde oldukça kozmopolit bir yapı içinde yer almaktadır. Türkiye'de bugün için 81 il vardır. Medeniyetler yumağı olan Anadolu coğrafyasında kurulan şehirler isimlerinde kültürlerin izlerini sürmek mümkün gözüküyor.  Ve bunların eski isimleri oldukça şaşırtıcıdır. Özellikle ANTİK ÇAĞ ve ORTAÇAĞ’da ki isimleri inceledik. Ancak bazılarında birkaç isime rastladık bizde en çok bilinenleri aldık.  Peki, bu şehirlerin isimlerine bakalım.

333333333333333333333