Mavi engin de­niz­le­rin Kum çöl­leriy­le
Kara zey­tin­le­rin bal Hur­ma­siy­la
Zul­mün di­re­niş­le yıl­lar­dır ku­cak­laş­tı­ğı
Sıcak top­rak­la­rın yiğit Can­la­rı
Ba­ğır­dı­lar kaç kez bir Ağız­dan
Daha güçlü do­ğa­cak­la­rını Ölüm­ler­den
Zu­lüm­le­re İşken­ce­le­rin Yıl­lar­ca acıy­la yoğrul­du
Ha­mur­la­rı et­le­ri ke­mik­le­ri un
Kan­la­rı göz­yaş­la­rı şu Sa­va­şın en kul­va­rin­da Aş oldu.
Ekmek oldu kav­ga­la­rı Her fi­lis­tin ça­dı­rı­na
Bu as ekmek tek­rar Tek­rar lok­ma­lan­di
Zaman oldu lok­ma­lar  bo­ğaz­la­rı
Bir ur gibi ta­kil­di zaman oldu en baş yemek gibi yu­tu­lur
Ve kavga bay­rak olduDün­den bu güne el­ler­de ta­şın­dı.
Fi­lis­tin ka­dın­la­rı ço­cuk­la­rı in­sa­nım diyen her­kes ina­dı­na
Ya­şa­ya­cak­lar.

Whatsapp Image 2024 04 22 At 09.32.00 (2)

Whatsapp Image 2024 04 22 At 09.32.00

Whatsapp Image 2024 04 22 At 09.32.00 (1)