1857 yılında New York’ta GREV sırasında 129 kadın işçinin GREV KIRICILARI tarafından yakılarak öldürülmesinin yıldönümü 8 Mart’ta bütün dünyada DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ olarak anılıyor,etkinlikler düzenleniyor.Ülkemizde de benzer etkinlikler  yapılıyor. Haklarını elde etmek için BEDEL ödemiş olan tüm kadınları ve özellikle BİZİM KADINLARIMIZI rahmetle anıyor, anıları önünde saygı ile eğiliyorum. Çağdaş demokratik ülkelerde kadın erkek eşitliği ve KADINA ŞİDDET konularının artık tartışma dışı kaldığı  bir dönemde biz hala var olan hakları geri alma mücadelesi veriyoruz.Kadına yönelik şiddeti tüm boyutları ile ele alan ve  şiddetle mücadelede en önemli yasal savunma aracı olan,DEVLET’e ,şiddetin önlenmesi konusunda birçok sorumluluklar yükleyen İSTANBULSÖZLEŞMESİ’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile HUKUKA AYKIRI olarak fesh edilmesinin utancını yaşıyoruz. Kadınlara AYRIMSIZ EŞİTLİK sağlandığı zaman Dünya Emekçi Kadınlar Gününde daha anlamlı ANMALAR VE ETKİNLİKLER yapılması özlemi ile erkek arkadaşlarımızın KADIN HAKLARINA saygıda kusur etmemelerini diliyorum. Gruplarımızdaki yürekli kadın üyelerimizi ve ülkemizdeki tüm kadınlarımızı ,ÖZGÜR KADIN HAKLARI içinde yaşamaları dileklerimle saygılarımla selamlıyorum.