Altınkum Vakıflar satılmasın, park bahçe ve toplanma alanı olsun

(Didim Derneğimizin; Didim kent belleğinde ve geleceğinde önemli bir yere sahip olan ve olacak olan Altınkum Vakıfların;  ticaret+turizm  yoğun beton planıyla satışa çıkarılmasına karşı açtığı davanın 19 Nisan 2024 Cuma Günü saat 11.30’da keşfi yapılacaktır.)

*** 

Kentlerin, hele hele turizm adına yola çıkmış kentlerin soluklanacakları, nefes alacakları, boğulmaktan kurtulacakları geniş alanlara ihtiyaçları vardır...

Kentleri güzelleştiren meydanlar, parklar, kent ormanları ve eğlence alanlarıdır...

Didim çok genç bir yerleşim alanıdır... Genç ve bakirliğini daha  iyi kullanabilseydi, Dünya’nın bir numaralı turizm kenti olurdu... Bu avantajı ne yazık ki, çok iyi kullan(ıl)amadı... Herşeye rağmen yine de çok geç kalınmış sayılmaz. Didim’in geleceğine yönelik sağlıklı önkestirimler yapılarak; sağlıklı, estetik ve çağdaş bir turizm kenti oluşturulması sağlanabilir…

S A M 1792

Didim’in merkezinde bulunan, sosyal yaşam ve sağlıklı çağdaş kent dokusu için kullanılabilecek, çok önemli ve bir daha bulunmaz değerdeki hazine alanları, Özelleştirme Dairesi kanalı aracılığıyla satıldı ve çoğu da beton yığınına döndü…

***

Didim’i, Didim yapan Altınkum’dur.  Altınkum sahilinin hemen üst tarafında Vakıflar’a ait harabeye dönmüş, önemli oranda yeşil alanları içinde barındıran terkedilmiş tesisler vardır... Bu alan, Altınkum’un dolayısıyla Didim’in can damarıdır... Burası geçmiş dönemlerde,  özel sektöre ihale edildi fakat ihale sonuçlanmadı... İhalenin sonuçlanmaması, Didim’in geleceği adına sevindiriciydi... Yanlıştan dönülmesini ve buranın Didim halkına ve turizmine açık alan olarak tescillenmesini istiyoruz...Bir bedel ödenmesi isteniyorsa, Didim Belediyemiz- Didim halkı- bunu ödemelidir.

S A M 1775

     Burası Didim’e ve Didim Halkına aittir... Didim’in simgesi Altınkum’a aittir... Dolayısıyla Didim’e turistik amaçlı gelen herkese aittir... Buranın betonlaşma planıyla ihale edilerek satılmasına Didimliler olarak karşıyız... Burada yapılaşma olursa önce Altınkum biter, sonra da Didim ve Didim turizmi biter...

***

Bizim isteğimiz; burasının park,  çay bahçeleri, oyun alanları ve toplanma alanları olarak düzenlenerek, Didim halkına dolayısıyla   turizmine sunulmasını istiyoruz... Burasının, saydığımız amaçlar doğrultusunda kullanılmak şartıyla, Belediyemize devredilmesinin de daha uygun olacağını düşünüyoruz...

Bunu isterken, başta Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan, Valimizden, Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan, tüm siyasilerimizden, milletvekillerimizden destek bekliyoruz...

***

Kentleri yavanlıktan kurtaracak, bir simgeye ve bir markaya dönüştürecek alanlara ihtiyacı vardır... Didim için de bu alan, Altınkum Vakıflar’dır...

Bu konuda, tüm Didim halkımızdan da destek bekliyoruz... Didim’in siyasi partilerinden, özel ve resmi kuruluşlarından, derneklerinden, örgütlerinden, sosyal paylaşım gruplarından da destek bekliyoruz...

Tüm uğraşımız çağdaş, yaşanılabilir bir Didim’in geleceği içindir...

Tüm bunları bir parti bir siyasi görüş adına değil, Didim’in geleceği adına partiler üstü bir anlayışla istiyoruz...

Bu konuda ilk örgütlenmeyi, partiler üstü bir anlayışla Facebook sayfasında “Altınkum Vakıflar satılmasın, park ve bahçe olsun” grubuyla yaptık... Süreç içinde yerel ve ulusal basında sesimizi duyurmaya çalıştık…

***

Geldiğimiz bu noktada da Didim Altınkum Vakıflar’ın;  turizm+ticaret plan değişikliğiyle yoğun betonlaşmasının önü açılıyor…

Didim’in çağdaş anlamda yaşanılası bir kent olması adına Çevre sorunlarına, çarpık plansız yapılaşmalara, suyunu, toprağını, havasını kirleten girişimlere, kıyı yağmalarına, vahşi betonlaşmalara karşı çok sayıda dava açan önemli yatırımları durduran,  yeni davalar açan, dava süreçlerini takip eden DİDİM DERNEĞİMİZ; Altınkum Vakıfların yeşil alan olmasını isteyerek; betonlaşma planına karşı açtığı davanın 19 Nisan Cuma Günü saat 11.30’da keşfi var.

S A M 1783Didim’e kıymayınız, Didim’in bu güzel alanını herkese açık alan olarak, yeşil alan olarak planlayınız… Bu yer bir daha Didim için bulunamaz… Buranın betonlaşması, Altınkum’u ve dolayısıyla Didim turizmini bitirir…

Her şey yaşanılası ve geleceğin Didim’i için olsun...

  Didim Altınkum Vakıflar satılmasın, park ve bahçe olsun grubu adına: Erdoğan Şahin