“Tarih, bir milletin hafızasıdır. Hafıza kaybı yaşayan milletler önce köle, daha sonra da yok olmaya mahkum olurlar. Tarih aynı zamanda bizleri geçmişimizle yüzleştirerek bu güne kadar belki de doğru olarak bildiğimiz birçok şeyin yeniden değerlendirilmesine fırsat verir. Tarihin belgelerle tespiti ise bir bakıma ezber bozar. Belgelerle ortaya konan tarih, kimsenin inkar edemeyeceği sonuçları ortaya koyduğu gibi iç dünyamızda saklı kalan derin şüphelerin ortadan kalmasını sağlar.”
Tarihte az bilinen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Otranto Seferi. Eğer bu sefer başarı ile gerçekleşseydi Avrupa’nın siyasi haritası onlar açısından allak bullak olurken,    Osmanlı açısında da siyasi devrim olurdu. Ancak siyasi cinayetler buna imkan vermedi.
Osmanlı döneminde yapılan OTRANTO SEFERİ, siyasi, dini, askeri ve stratejik nedenler doğrultusunda planlanmıştır.  FATİH SULTAN MEHMED, Akdeniz'in gücünü sağlamlaştırmak ve istediği bir dünya devleti planını gerçekleştirmek için bu seferi düzenlemiştir. 13 ay süren egemenlik ile İtalya seferi... 


ROMA'YA KADAR GİDİLMEK İSTENİYORDU
Osmanlı döneminde yapılan OTRANTO SEFERİ, siyasi, dini, askeri ve stratejik nedenler doğrultusunda planlandı. Fatih Sultan Mehmed, Akdeniz'in gücünü sağlamlaştırmak ve istediği bir dünya devleti planını gerçekleştirmek için bu seferi düzenlemiştir.
Osmanlı casuslarının raporları doğrultusunda İtalya'nın en zayıf bölgesi Napoli'ye ait Otranto seçilmiştir. Hem karadan hem de denizden yapılan bu sefer GEDİK AHMET PAŞA tarafından yürütüldü.  İtalya şehir devletleri bir tehlike durumunda birleşse bile Otranto seferinin yapıldığı dönemde bağımsız hareket edildi ve birlik sağlanmadı. Osmanlı Devleti gerçekten planlı bir şekilde İtalya fethini yürüttü.


GEDİK AHMET PAŞA TARAFINDAN SEFER DÜZENLENDİ
Sefer hazırlıkları sırasında GEDİK AHMED PAŞA, Güney İtalya'daki Avlonya'ya sancak beyi olarak atandı. OTRANTO BÖLGESİNE yakın olan AVLONYA 80-90 kilometre uzaklıkta en uygun yerdi. Avlonya'ya gelen Gedik Ahmed Paşa, İtalya'yı Osmanlı sınırlarına dahil etmek için önce Epir ve Arnavutluk halkını kontrol altına aldı. Napoli Kralı V. Alfonso Otranto'ya karşı yapılan hazırlıkların farkında olmasına rağmen Toskana'da savaş verdiği için Osmanlı'ya karşı önlem alamamıştır. Papa IV. Sixtus, İtalya'daki devletleri Osmanlı'ya karşı savaşmaya davet etti. İtalyan devletleri ise bu konuda Papa'dan güvence talep etti. Papa IV. Sixtus'un cevabı “ İtalyan devletlerinin nasıl bir araya gelebileceğinden başka bir şey düşünmüyoruz. Güç birliği, yaparak, Türklerin korkunç gücüne direniyoruz…"O sırada Gedik Ahmet Paşa askerleri kara ve deniz yoluyla Avlonya'ya taşıdı. Katip Çelebi sefere dair önemli bilgiler vermiştir. Sefere binlerce yeniçeri ve azap katıldığına değinir.


NAPOLİ KRALI, OSMANLI'YA KAYITSIZ KALDI
Otranto seferine katılan Osmanlı gemi ve asker sayısı hakkında, yüz Osmanlı gemisi ve on beş bin asker olduğu kaynaklarda geçer.  Osmanlı'nın silahlarıyla ilgili ise Milano'nun Venedik'teki temsilci görevindeki Leonardo Bottae'nın mektubunda daha önce görülmemiş bir toptan bahsedilmiştir. Avlonya'daki Osmanlı askeri ve teçhizatının farkında olan Napoli başta duruma kayıtsız kalmıştır.

İTALYA 28 TEMMUZ 1480'DE İŞGAL EDİLDİ

maxresdefault-1dSCoLCl6MWxkQrBv-638097427303545326

Osmanlı Pulya'yı 28 Temmuz 1480'de işgal etmiş ve ordunun ana kısmı Otranto'yu kontrol altına almıştı. Sefere katılan bütün Osmanlı askerlerinin sayısı tam olarak bilinmiyor. Sadece Avlonya'ya kara yoluyla on beş bin asker getirildiği belirtiliyor.  Osmanlı ordusu, 11 veya 14 Ağustos 1480 tarihine kadar Otranto'ya birden fazla saldırı düzenledi. Napoli Kralı, Osmanlı Devleti'ne karşı başlangıçta gösterdiği kayıtsızlıktan sonra savunmaya geçti. Bunun üzerine Napoli Kralı, Papa ve Avrupa'dan yardım talep etti.


FATİH SULTAN MEHMED SEFER SIRASINDA VEFAT ETTİ
Napoli'ye destek veren tek kişi Papa oldu. Napoli Kralı, Osmanlı'nın İtalya'ya yayılmasını önlemek için dikkatlerini farklı bir alana kaydırmaya çalıştı. Napoli Kralı'nın girişimleri işe yaradı ve Arnavutluk İsyanı çıkarıldı.  Gedik Ahmet Paşa İtalya seferindeyken, Fatih Sultan Mehmed düzenlenmeyi düşündüğü başka bir sefere çıkmış fakat İstanbul yakınlarında bir kampta vefat etti.


GEDİK AHMET PAŞA İTALYA'DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI
Padişahın ölümünden sonra Bayezid ve Cem arasında taht savaşı çıkmış, saltanatın sahibi ise Bayezid oldu. Gedik Ahmed Paşa, Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra Bayezid'e destek verdi. Bu nedenle 1 Haziran 1481'de Otranto seferinden ayrılmış ve geri dönmemiştir.  İtalya'daki komuta ise Rumeli Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa'ya verilmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in ölümü ve Bayezid'in tahta çıkışından dolayı İtalya seferi ikinci plana kalmıştır.


YETERLİ SAYIDA ASKER BULUNAMADI
Fatih Sultan Mehmed'in ölümü İtalya'daki askerlerin moralini bozmuştu ve takviye ordu gerekiyordu. 1481'de Arnavutluk'ta isyan büyüdükçe Osmanlı ordusunun gücü de azaldı. Ağustos 1481'de ise John Castriota, İtalyan sahillerinde Napoli kalyonlarıyla Osmanlı ordusuna saldırmış ve yenmeyi başarmıştı. Yenilen Osmanlı ordusu ise Sopot ve Himarra'dan ayrılarak, Korfu'ya sığınmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra, Süleyman Paşa Otranto’yu kontrol etmeye yetecek ve İtalya’yı fethedecek yeterli sayıda asker bulamadı.
Neticede Roma’yı fethetme ülküsündeki fatih de, bu fikri için önemli bir basamak oluşturacak bir güney İtalya istilası fırsatını kullanmak istedi ve hiç vakit kaybetmeden bunu GEDİK AHMED PAŞA komutasındaki kuvvetlerle reele dökmeye girişti. Eğer fatih damla hastalığına direnebilseydi ve tahta çıktığı günden beri sürdürdüğü amansız fetih hareketine devam edebilseydi, pek çok Venedik istihbarat raporunda da yer aldığı gibi, ertesi yıl çok daha büyük bir kuvvetle İtalya seferine kaldığı yerden bizzat devam edebilirdi 

maxresdefault-2-pEKX

Ancak olmadı Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481 Cuma günü İtalya üzerine yapılacak sefer için üç yüz bin kişilik ordusuyla Üsküdar'dan İzmit'e doğru yola çıktığında, ordusuna mola verdiği veya otağını kurdurduğu çayırlık alana Hünkar Çayırı denilmektedir. 3 Mayıs 1481 tarihinde 50 yaşında olduğu halde otağında özel doktoru tarafından zehirlenerek öldürüldüğü söylenmektedir.
Kaynak: Uludağ Üniversitesi (2019 Karaduman ve Sevim Yüksek Lisans Tezi "II. Mehmed’in Rodos ve Otranto Seferi)
                                                                                    Korfu Kuşatması (1537)

    Korfu Kuşatması veya İtalya Seferi, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 1537 yazında Korfu adasına yaptığı kuşatma. Bu sefer Avrupa'da büyük bir yankı oluşturdu. Seferin ilk amacı Otranto'yla beraber tüm İtalya'yı Osmanlı topraklarına katmaktı. 
Ancak Venedik'in ihaneti üzerine seferin yönü Venedik'in elinde olan Korfu Adası'na çevrildi. Sultan Süleyman'ın eğer başarılı olursa tüm İtalya'yı fethedeceği konuşuluyordu. Seferin ana güzergahı Edirne, Filibe, Üsküp, Elbasan, Avlonya olarak hazırlandı. Sultan Süleyman Edirne'de bir müddet kalıp ardından gelen askerleri bekledi. iki ay içerisinde Avlonya'ya ulaşıp İtalya sahillerine taarruz edildi. Sefer öncesi Venedik Doçunun Osmanlı aleyhine bir hareketi yoktu. 
AYAS MEHMED PAŞA sefer öncesi Venedik'in asla Osmanlı karşısında yer almayacağını bildirdi. Fakat buna Lütfi Paşa şiddetle karşı çıktı. Mustafa Paşa İstanbul muhafızı olarak, Bosna Valisi Gazi Hüsrev Bey Avusturya, Anadolu Beylerbeyi Mehmed Paşa da İran'dan gelecek tehditlere karşı tedbirlerini aldılar. Hızır Hayreddin Paşa ordu Avlonya'ya varmadan sahillerde emniyeti sağladı. Sefer başlangıcında Venedik donanmasında hareket başladı.
 Lütfi Paşa Otranto, Castro ve birkaç ufak kaleyi fethetti. Ancak sefer sırasında selam vermedi bahanesiyle bir Osmanlı nakliye gemisi Venedik donanması tarafından batırılınca Osmanlı-Venedik dostluğu bozuldu ve ayrıca vadedilen Fransız donanması da gelmedi. Bu olaylara kızan Sultan Süleyman seferin yönünü Venedik'e çevirdi. Fransa da 1522 yılında Şarlken'e kaptırdığı toprakları tekrar almak amacıyla kuzeyden Milano'ya girdi. Osmanlı tabyalarından atılan toplar KORFU KALESİ bedeninde gedikler açtı. Ama hendeklere yaklaşıp doldurulamadığı için surlara yaklaşılamadı. Bunda, adaya sürekli gelen ikmal ve yardımlar büyük bir etken olmuştur. Mevsimin değişmesi ve kuşatmanın uzaması üzerine AYAS MEHMED PAŞA Kuşatmanın sona ermesini istedi. Lakin BARBAROS HAYREDDİN PAŞA buna şiddetle karşı çıktı. Tam 19 gün Sant'angelo Kalesi'nin kuşatması devam etti. Fakat kale alınamadı. Sefer sırasında Korfu adası ve diğer adalar alınmaya çalışılmış, Korfu adası alınamamıştır. Kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle Sultan Süleyman'ın emriyle kuşatma kaldırıldı ve payitahta dönüldü. Şira, Patmos, Naksos adaları İSE BARBAROS HAYREDDİN PAŞA tarafından fethedildi.
Sonuç: Böylece Fatih Sultan Mehmed’in büyük hayali olan ROMA fethi bu kez de Kanuni Sultan Süleyman tarafından denense de Muaffak olunamadı.  Türk tarihinde bir hayal olarak kaldı.


Kaynak : 
Arslan, Emir Şekip (2005). Bir Arap Aydının Gözüyle Osmanlı Tarihi. Çatı Yayıncılı