Os­man­lı Dev­le­ti'ni azı­cık eleş­ti­rin­ce hemen di­yor­lar ki niye Os­man­lı düş­man­lı­ğı ya­pı­yor­sun? Niye Os­man­lı Dev­le­ti­ni sev­mi­yor­sun? Bizim Os­man­lı'yı eleş­ti­ri­yor ol­ma­mız, onu sev­me­di­ği­miz an­la­mı­na gel­mez... Biz Os­man­lı­yı ol­du­ğu gibi kabul edi­yor, ol­du­ğu gibi se­vi­yo­ruz: se­va­bıy­la, gü­na­hıy­la, bor­cuy­la...

Osmanlıyı asıl sevmeyen sensin! Atatürk düşmanlığı yapabilmek için hayalinizde bir Osmanlı Devleti yarattınız. Siz o tozpembe Osmanlıyı seviyorsunuz.

Anadolu'nun coğrafyasında yeşeren bazı devletlerle ecdat bağlantımız var. Hem de Osmanlılardan çok fazla. Bizim sahte sözde tarihçilerimiz onları hiç yazmaz. Okumayan, sorgulamayan gençliğe uyduruk Osmanlı anlatıyorlar.

Ancak her şeye rağmen Osmanlıyı bugünün penceresinden bakıp yargılama. O dönemin şartlarına göre değerlendirerek sorgulayalım." Tarih bilmeyen yönetici, pusulası olmayan gemi kaptanına benzer."

Onun için azıcık gerçekleri dinlemeye, öğrenmeye çalışınız, biat kültürü ile tarih öğrenilmez. Bazı diplomalı cahillerin gerçeklere tahammülü bile yok.

****

NE DİYORLARDI YILLARDIR: Türk eğer Müslüman ise Türk’tür, Neyleyim Allahuekber demeyen Türk'ü. Diye düşündük.

 Bu arada Hristiyan olan Türkler sahipsizlikten asimile oldu...

 Olmaya da devam ediyorlar.

 Müslümanlığımız sayesinde Türk kaldık diyorlardı.

Tabi bu KOCAMAN bir YALANDIR. Eğer doğru olsaydı TURAN KURULTAYLARINI MACARİSTAN değil MISIR yapardı. Sahi hani Mısırdaki TÜRKLER nerede?

DOĞU LİBYA-MISIR-SURİYE COĞRAFYASINDA KURULAN VE 750 SENE HÜKÜM SÜREN TÜRK DEVLETLERİ

1-TOLUNOĞULLARI (868-905)

2-IHŞİDOĞULLARI (AKŞİTLER)-(935-969)

3-EYYUBİLER (1171-1517)

4-MISIR MEMLÜKLERİ (DEVLETÜ-ET TÜRKİYYE (125-1517)

ŞİMDİ MISIR’DA TOMANBAY İSMİ YOK?  NİYE BAYBARS İSMİ YOK? NİYE BEN TÜRKÜM DİYEN YOK?

 AYRICA MISIR,  1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçer ve Mısır, 1914 yılına kadar resmen İmparatorluğun parçası olarak kalmıştır. Ayrıca Mısır’da çokça Türk- Müslüman kültürünün izleri vardı. Bugün bunları söylemek mümkün mü?

Bizler Müslüman olmayan Türklere dünyada sahip çıkmayı beceremedik. Onları bilerek yok saydık. Son yıllarda biraz ilgilenir gibi gözüküyoruz. Ancak yeterli değil. Bu arada dünyada ki Müslüman olmayan Türk toplumlarını saymaya kalksak bu sayfaya sığmaz.  Bizler inanç bazında değil kimlik bazında bakmayı öğrenmediğimiz sürece, yok olmaya mahkumuz. ÖNCE KİMLİK…