5 Mayıs günü yazdığım köşe yazımda “ATA­BAY en so­nun­da ver­di­ği sözü tut­ma­ya karar verdi “ 
Se­çim­ler de ver­di­ği va­at­ler­den biri de Bi­sik­let yolu pro­je­siy­di.
Didim Be­le­di­ye­si, 22 Mayıs 2023 günü saat 11.00'da ya­pı­la­cak ihale so­nu­cun­da, SAHİL YÜ­RÜ­YÜŞ YOLU İLE AS­FALT BİSİKLET YOLU YA­PI­MI işi 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19’uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­lecek olup, tek­lif­ler sa­de­ce elekt­ro­nik or­tam­da EKAP üze­rin­den 22 Mayıs günü ya­pı­la­cak.
Ya­pı­la­cak olan bi­sik­let yolu Akbük sahil şe­ri­din­de ya­pı­la­cak ve uzun­lu­ğu 3570 metre ola­cak.
Yapım işi 90 gün sü­recek. Tak­ri­ben Ha­zi­ran ayın­da baş­la­ya­cak Ağus­tos’un so­nun­da bi­tecek.”
diye devam ediyor.
Köşe yazısının tamamı : “  https://www.mavididim.com.tr/akbuklulere-gecmis-olsun “  okuyabilirsiniz. 

22 Mayıs 2023 günü saat 11.00'da ya­pı­la­n Bisiklet yolu ihalesi iptal edilmiş. 
İhale iptal olunca, İhaleye giren bir firma yetkilisi, Belediyenin içinde ağzına ne geliyorsa saymış da saymış. 
Bu projenin fiyatı 3 bilemedin 3.5 milyon TL.
İddialara göre verilen fiyata 3,5 km. değil. 14 km. yapılabilecek bir fiyatmış. 
Yani 12 milyon gibi bir rakamdan bahsediyorlar.
Bu fark bile az gelmiş olabilir. 
Bu fark birilerinin rakı masasında meze sayılmaz da neyse.

Başka Belediyelerde ihalelerde istediği olmayan herkes bu şekilde davrandığını duyan gören var mı?
ATABAY’ın Belediyesinde böyle durumlara hiç kimse yadırgamıyor.

Didim Belediyesi  Başkanı ATABAY’a sormak lazım. 
“DİDİM BELEDİYESİ’NİN SEVİYESİ BU DURUMA NE ZAMAN DÜŞTÜ?”
Didim Belediye Başkanı ATABAY'ın, Rakı masasında yemek sonrası arasında kavga çıkar. Olay yerine gelen polise hakaret eder,  tokat atar, sonrasında hırsı ve sinirine hakim olamayıp  kaymakamlık konutunu basarsa. Birileri de ATABAY’ın belediyesin de, benzerini yapmasını normal karşılamak lazım. 

Bir kişi belediyede böyle davranabiliyorsa bir sebebi mutlaka vardır. Hiç kimse boşu boşuna sinirlenmez. 
Sinirli arkadaşa kim bilir kimler ne söz verdi. 
Söz veren sonrasında sözünde durmamış olacak ki, adam çok sinirlenmiş. 
Sinirli arkadaşın sözleri herhalde Belediyenin yüksek makamda oturan kişiye ulaşmıştır, hazmetmiş midir derseniz. 
Şu ana kadar ses çıkmamasını sizler değerlendirin.

ATABAY’a yol göstermek haddime değil ama(!)
Bisiklet yolu ihalesi normal koşullar da olmuyorsa, İhaleyi 21/B ile ver gitsin, yapmadığın şey değil.
İhale sonrası sinirlenen arkadaşı memnun etmenin tek yolu bence bu.